Soutěž

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže

Odborná porota vybírala z 291 soutěžních prací, které přišly z 42 Základních uměleckých škol z dvanácti krajů naší republiky. Účast byla obrovská a kvalita prací jedinečná. Odborná porota hodnotila pečlivě práce bezmála tři týdny. Rozhodování nebylo vskutku jednoduché. Na závěr však bylo nutné vybrat z každého kraje jednoho účastníka, který bude reprezentovat svou školu. U dvou krajů se porota v čele s ambasadorkou a čerstvou držitelkou hlavní ceny Czech Grand Design, módní návrhářkou, paní profesorkou Liběnou Rochovou, shodla na dvou kandidátech. Důvodem byl shodný počet bodů v celkovém hodnocení za příslušný kraj. Tito vybraní soutěžící byly vybráni k účasti na YGS 2022. Všechny soutěžní práce včetně prací výherců budou postupně zveřejněny . Zároveň každý z účastníků obdrží pamětní list a poděkování za účast podepsaný osobně Liběnou Rochovou. Sledujte i nadále dění kolem YGS 2022 na našich stránkách a ostatních profilech Sympozium se uskuteční 23.6 – 26.6. 2022 ve sklářské škole v Kamenickém Šenově a ve sklárně Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova. Osobní záštitu nad YGS 2022 (Dětským sklářským sympoziem) převzal ministr školství Mgr. Petr Gazdík. Na akci se podílí Preciosa a.s. a Rautis a.s. Poniklá.

Vybraným gratulujeme a těšíme se na setkání a hlavně na práci s vámi.

Kompletní výsledkovou listinu s hodnocením najdete ZDE


Zadání výtvarné soutěže

Nosným tématem Dětského sklářského symposia budou „Bájné bytosti Křišťálového údolí“.
Úkolem dětí je jejich ztvárnění ve skle technologií ručního tvarování a foukání skla, broušení, malování, pískování a skleněné mozaiky.

Výzva

„Inspiruj se magickým prostředím Křišťálového údolí - krajem na severu České republiky v podhůří Lužických a Jizerských hor plném hlubokých lesů, ve kterých skláři těžili dřevo pro vytápění sklářských pecí, pískovcových masivů, poskytujících sklářský písek, hor a kopců, ze kterých před staletími sestupovalo lesní sklo do údolí řek, ve kterých se dodnes nachází vodou obroušené skleněné perličky jako drahokamy, které kdysi upustily lesní víly…
I tento kraj má svá pohádková a tajemná zákoutí, tůně, pískovcové jeskyně, hvozdy, skalní města a další místa, kde žily a možná stále žijí bájné bytosti…
Přijď do Křišťálového údolí, projdi ho, inspiruj se a zhmotni jeho bytosti ve skle !“

Podmínky výtvarné soutěže

Podmínkou účasti ve výběrovém kole soutěže je vyhotovení výtvarného návrhu skleněného objektu na téma „Bájné bytosti Křišťálového údolí“ libovolnou technikou (kresba tužkou, nebo malba barvami) ve formátu A1, doplněného vlastním psaným příběhem o inspiraci díla v rozsahu jedné strany A4.
Obdržená díla budou v rámci uzávěrky přijata do posuzovací procedury a výběru finalistů, který provede hodnotící komise ve složení:

Stáhněte si propozice v PDF nebo Word dokumentu